Мантри изпълнявани по време на Йога сесии


Ом кара врити

Правилно изпълняване на ОМ 9 пъти като звуците А – У – М се произнасят с еднаква продължителност.

 


Ащанга мантра
Ом ванде гурунам чаранаравинде
Сандаршита суатма сукхава боде
Ния среясе джангалика ямане
Самсара хала-хала муъшантей
Абаху пурушакарам, шанкачакрасидхаринам
Сахасра ширесвам шветам
Пранамами Патанджалим  – 3 пъти

 

Универсална молитва
Твамева мата ча пита твамева
Твамева бхандушча сакха твамева
Твамева видя, дравинам твамева
Твамева сарвам, мама дева дева

 


Ведическа мантра след релаксация

Ом Асато ма садгамая
Тамасо ма джйотир гамая
Мритьор ма амритам гамая

 


Универсална мантра за здраве
Сарве бхаванту сукхинам
Сарве санту нир-амая
Сарве бхадраани пашчянту
Маа кашчид дукха-бха-бхаавет

 


Шанти Мантра

ОМ Сахана Вавату Саханоу Бхунакту,
Саха Вийрям Карава Вахе
Теджа Свина Вадхи Тамасту, Маа Видвиша Вахе
ОМ Шанти, Шанти, Шанти-И