Яма – препоръки за поведение към другите

Време е да обърнем по-детайлно внимание на 8-те стъпки/етапа в Раджа-Ащанга Йога.

Сега накратко ще обясня първа стъпка:
Яма – норми на поведение спрямо другите. Тези норми или по-правилно е да се тълкуват като мъдри актове на поведение са разделени в 5 категории:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *