Нияма – кодове на поведение спрямо себе си!

Ето, че отново дойде време за нова порция базова Йога теория. Не я пренебрегвайте, ако искате да усетите истински, пълноценно и дългосрочно ползотворния ефект от Йога практиките си.

Отново са 5 на брой, както Ями-те, но Ниями-те са ангажирани с личната дисциплина. Ниямите, както и ямите, намаляват вътрешния стрес и правят ума спокоен и уравновесен, подготвят за концентрация и медитация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *