Вселената като холограма

Още преди няколко хилядолетия древните мъдреци в различни части на света са знаели, че Вселената по начина по който я възприемаме е “Maya” (от санскрит -“маЯ”) – една илюзия. Дисциплината Йога, която се базира и на познанието на древните “веди” също ни учи, че всичко около нас е “неистинно”, илюзорно, преходно, временно. Чрез Йога, чрез медитация, ние осъзнаваме, че единствената реалност е “Брахман” – БОГ – Вселенски разум – Вселенска Душа – създателят на матрицата – наричайте го както пожелаете. Нашата душа е частичка от тази непреходна, вечна, съзнателна, блаженна енергия. Sat-Chit-Ananda!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *